ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม และพิธีพุทธาภิเษกสมโภชรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ

ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม และพิธีพุทธาภิเษกสมโภชรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ณ วัดป่าบ้านคำบอน ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙