พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา  พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  เป็นประธานสงฆ์ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

Katina day at Phuuphalarnsoung Temple , Ubonratchathanee province.
On Sunday 6 November 2016 , 10.00 a.m.