พิธีเทปูนหล่อพระพุทธปฏิมา ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ๙ ~ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเทปูนหล่อพระพุทธปฏิมา ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕๐ เมตร
จากดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๙ ~ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ วัดป่านาเกษม ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

New Buddha Image Loungphor Phrato * KOTAMA * Wild 9 meters , tall 17.50 meters.
Will start to build on 9 – 16 November 2016.
At Panakasaem temple , Thungsri-udom district , Ubonratchathanee province