เรียนเชิญเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีด้วยการเทปูนหล่อพระ ในโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง

กราบอาราธนา , เรียนเชิญเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีด้วยการเทปูนหล่อพระ ในโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๖ เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ผู้เป็นประธานโครงการ

โดยมีพระมหาเฉลิมชัย ฉนฺทสุทโธ เจ้าอาวาสวัดคำเตย เป็นประธานดำเนินงาน ในวันที่ ๒๑ ~ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ วัดคำเตย หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเตย ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๘๕-๔๙๕๐๓๘๗