การติดตั้งป้ายหินแกรนิต

การติดตั้งป้ายหินแกรนิต  วัดภูพลานสูง  ได้ดำเนินการมาถึงแถวที่ ๕ แล้วในวันนี้