คำทำนายเกี่ยวกับโลกศาสนาบ้างเมืองยุคศิวิไลซ์

     เรื่องนี้หลวงพ่อพูดไปแล้ว  นั่นคือเรื่องราวในปัจจุบัน  เหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ  ยุคนี้ต่อไปก็เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์เต็มตัว  ศิวิไลซ์รุดหน้า ยุคศิวิไลซ์เริ่มต้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐   นั้นแหละเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔  เป็นเวลา ๕ ปี  มันก็ลง ๕ เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทเมื่อพระชนมายุ ๕๐ พรรษา  หลวงพ่อมาเปิดรอยพระพุทธบาทต้อนรับ พ.ศ. ๒๕๕๐  เริ่มเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์  ต่อมาก็เกิดปฐมเหตุแห่งการเป็นตำนาน  เกิดเป็นม็อบสี  เกิดจราจลวุ่นวาย  เรื่องราวต่าง ๆ มาเริ่มตรงนี้  ตอนนี้เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ ๕ สมัยไปแล้ว๕ ปีไปแล้ว  และต่อไปก็จะเกิดเรื่องขึ้นใหม่ย้ายไปเรื่อย ๆ  ยุคศิวิไลซ์ มีลักษณะดังพระพุทธองค์ว่า  โลกนี้จะเรียบเป็นหน้ากอง  เพราะอะไรเพราะต่อไปภายเบื้องหน้าโลกมนุษย์เราจะมีการปกครองเสมอภาค  สิทธิการปกครองจะเสมอภาคกันหมด  สิทธิคือให้อำนาจแก่ประชาชนเป็นประชาธิปไตยเต็มตัว  โดยอาศัยศีลธรรม  เมตตาธรรมเป็นหลักในการปกครอง  หลักธรรมาธิปไตย  ดังนั้นมันจะใหญ่จะสูงจะเท่าเทียมกันหมดในยุคศิวิไลซ์คนจะเท่าเทียมกันหมด ทุกอย่าง  กว่ากรรมมหาฤทธิ์จะขึ้นมาครองบัลลังก์  พระพุทธองค์ตรัสว่า  เราไม่ให้ใครเกินหลานเรา แม้แต่พระองค์ท่านเมื่อยังเยาว์วัยยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่  โลกยังกระหึ่มสั่นสะเทือนเหมือนในอดีต  ตอนที่ท่านเกิดเป็นช้างเผือกงาแก้ว  ช้างตายทั้งโขลง  พ่อก็ตาย พอเกิดเป็นช้างน้ำงาด พญานาคแพ้ตายเกือบหมดบาดาล  พอมาเกิดเป็นมนุษย์เบื้องบนก็สั่นสะเทือน  เกิดความวุ่นวายในช่วงปลายรัชสมัย  ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ปั่นป่วนไปหมด  แต่มันจะอยู่ได้ด้วยผู้หญิง  ผู้หญิงเป็นใหญ่  ผู้ชายแพ้หมด  ประเภทแม่อยู่ได้ในยุคนี้ปลายราชวงศ์  นี่คืออำนาจของกรรมมหาฤทธิ์  นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมือง  ต่อไปจะมีเมืองล่มจมบาดาลหลายแห่ง  ในปีนี้ (ปี ๒๕๕๔) จะเป็นปีน้ำมาก  เราจะเห็นน้ำท่วม  แผ่นดินจะถล่มยุบตัวทั้งโลก เหตุการณ์หมุนวิบัติไปทั่วโลก  และต่อไปก็จะเกิดโรคระบาดอย่างหนักทั่วโลก  มันจะหมุนเข้า ๆ เกิดแผ่นดินยุบ  น้ำท่วม  เกิดจราจลต่าง ๆ มากมายนี่คือเรื่องของโลกของบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้  มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ดี  ที่เกิดดีก็เพราะพวกเรามาช่วยกันรองรับสิ่งเหล่านี้  เป็นตัวแทนรับสิ่งเหล่านี้แล้วนำเรื่องหมุนเข้า ๆ แต่เราต้องสร้างตำนานเหล่านี้ให้มั่นคงไว้ถวายพระองค์ท่าน  เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาตำนานเราก็เป็นปึกแผ่นสมพระเกียรติ  เหมือนอย่างหลวงพ่อเตรียมการสร้างพระแก้วคู่บารมีเตรียมไว้ถวาย เ ป็นพระแก้วมรกต  เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาก็จะได้ทูลเกล้าฯถวาย  เมื่อเราอยากให้ท่านเสด็จมาเราก็ต้องรีบสร้างมณฑปแก้วให้เสร็จและจะได้ทำ หนังสือทูลเชิญเสด็จมายกยอดฉัตรมณฑปแก้ว เรื่องราวเหล่านี้เราจะต้องรู้ละเอียดเข้าใจลึกซึ้ง  ถ้าอย่างนั้นจะไม่สามารถควบคุมเรื่องราวควบคุมฝูงชนได้  ดังนั้นหลวงพ่อจึงประกาศใช้กฎหมายผีเป็นหลัก หลวงพ่อใช้กฎหมายผีในการทำงาน  มิฉะนั้นจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้  ต้องใช้กฎหมายผีเป็นหลัก  เอาผีมาทำงานเพราะว่าเราเดินไปเดินมามันไม่ไหว  ต้องใช้ผีทำงาน  ผีทุกวิญญาณทั่วโลกเขาก็อยากได้บุญกับพระพุทธองค์  อยากช่วยงานพระพุทธองค์  อยากช่วยงานหลวงพ่อ  เพราะวิญญาณเหล่านั้นปารถนาไว้ในอดีตก็ต้องทำงาน  เมื่อมาทำงานแล้วก็ได้บุญ  ถ้าทำงานถวายพระพุทธองค์ไม่จบไม่สำเร็จก็จะประสบเคราะห์กรรม