งานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  ณ วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

12033038_1668518743406320_1927638085286807055_n