งานพุทธศิลป์ชิ้นเอก…

ศิวิไลซ์ ชัยโย ขอขอบพระคุณทีมงาน คนสร้างตำนาน นำทีมโดยช่าง ต่าย วัดภูพลานสูง
ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจถวายงานพระพุทธองค์อย่างสุดฝีมือในครั้งนี้ อันเป็นงานพุทธศิลป์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่ฝากไว้ในแผ่นดิน ฝากไว้ในพระศาสนาเพื่อความศิวิไลซ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ขอขอบพระคุณอีกครั้ง ด้วยหัวใจศิวิไลซ์