บูรณาการองค์หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ

๑๐.๒๖ น. วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดป่าคำบอน ต.ตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้นำพาลูกหลานชาวศิวิไลซ์ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อที่จะได้บูรณาการองค์หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร เพื่อให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้า