ประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูก

    วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่ออีกครั้ง    หลังจากที่หลวงพ่อได้กลับจากการไปทำภารกิจเผยแผ่พระศาสนาที่เมืองเหนือ   ในวันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสรับทราบเรื่องราวคำประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูกเพิ่มเติม    หลวงพ่อได้อธิบายว่าพระยาธรรม ๑๒ ผูก   ไม่ใช่โมคคัลลาพยากรณ์    ประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูกนี้เกิดขึ้นตอนที่หลวงพ่อไม่อยู่ไปแม่สายเมืองเหนือ   หลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะให้อาจารย์น้อย   น้องหลวงพ่อเขียน   คนเขียนเขียนไม่ถูกต้องเพราะเป็นคำบอกเล่าโดยใช้ภาษาโบราณ    หลวงพ่อเลยมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่เป็นภาษาอีสานประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูก    หลวงปู่ใหญ่ ฯ ได้ประมวลลงไว้ในนี้หมดแล้ว   เป็นการประมวลรวบรวมเรื่องต่าง ๆ ในอดีต   ปัจจุบันและอนาคต    หลวงปู่ท่านประมวลเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ตรงนี้    ประมวลไว้จบหมด   เรื่องราวต่าง ๆ ในโลกเขาประมวลลงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนนี้เดือน ๑๒ แล้วใกล้จะหมดปีแล้ว   ต่อไปก็เป็นเดือน ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ไม่ใช่นับเดือนมกราคม   นับทางปีไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็เริ่มต้นสู่ยุคศิวิไลซ์    จากนี้เราจะเห็นความเสมอภาคของมนุษย์    ฉะนั้นเราจึงต้องทำบุญทำทานสั่งสมบุญบารมี    คนจนเขาทำบุญทำทานไว้    เกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาสามารถช่วยเหลือเจือจุนกัน    แต่คนรวยไม่ได้แจกแบ่งปันกันเลย    สุดท้ายเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัว    อันนี้ประมวลไว้หมด    นี่คืออำนาจของพระพุทธองค์   เราไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านเอาธรรมชาติมาโจมตี    โจมตีตั้งแต่ฐานเศรษฐกิจการเงิน   ความมั่นคง ฯลฯ อีกมากมายหลายอย่าง    ยกตัวอย่างดูซิอเมริกาพังหมด    ทุกประเทศเกิดเหตุเพทภัยไปทั่วโลก    เกิดจากอำนาจของพระพุทธองค์เวนให้มันเป็นไปได้    แต่ถ้าไม่เกิด    น้ำไม่ท่วมก็อยู่ไม่ได้  มันต้องเกิดเรื่องโลกนี้ถึงจะอยู่ได้แต่ถึงอย่างไร ก็ตามผีสางเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเมืองต่างก็มาช่วยกัน    มนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่รอดได้    จะเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้จะต้องชดใช้ไถ่กรรม    ไถ่ออก กรรมมหาฤทธิ์ต้องไถ่ออก ๆ ให้หมด    เหตุที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าต้องการล้างโลก    พระพุทธเจ้าท่านมาเกิดในชมพูทวีปในยุคนี้เมื่อพระพุทธองค์มาอุบัติบังเกิด ขึ้น   โลกธาตุก็แปรปรวน    เพราะพระพุทธองค์ต้องการล้างโลกใบนี้ให้บริสุทธิ์    เอาน้ำล้างโลกให้บริสุทธิ์    แล้วโลกนี้จะเสมอภาคเพียงดินเหมือนหน้ากลอง    สิทธิของประชาชน   คนรวยคนจนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคกัน   จะกดขี่ข่มเหงกันไม่ได้    มีประชาธิปไตยเสมอภาคเอาประชาชนเป็นใหญ่    มันจึงต้องล้างโลก    แล้วพระพุทธเจ้ามาสร้างโลกใหม่ในยุคศิวิไลซ์ต้องทำลายล้างสิ่งสกปรกทั้งหมด    แล้วก็มาสร้างในยุคใหม่เหมือนกรุงเทพฯ    น้ำท่วมพอน้ำลดเราก็มาปรับปรุงตกแต่งบ้านเรือนให้ดีเหมือนเดิมก็เกิดเป็นโลก ใหม่ขึ้นมา    นับหนึ่งไปเลยนับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วเป็นโลกใหม่แล้ว    นี่คือการเตรียมแผนรออนาคต    ถ้าไม่เกิดรื่องเหล่านี้ขึ้นเราจะเอาประสบการณ์มาจากไหน    เราไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น    เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะมีประสบการณ์มาแก้ปัญหาได้อย่างไร    ปัจจุบันชาวพุทธยักษ์จะอยู่ในโรงครัว   เณรน้อยอยู่กระโถน   อันนี้หลวงปู่ท่านประมวลไว้   อันนี้สำนวนหลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะเป็นคนประมวล    ท่านประมวลหลายอย่างลงให้มันจบ

     พระยาธรรมคำสอนก็คือหลวงปู่ใหญ่ท่านแปลออกมาจากคัมภีร์พระยาธรรมโบราณแล้ว ถ่ายทอดกัน    ในคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าเราเรียนไม่ได้มันแปลก   เราไปอ่านไม่ได้หลวงปู่ท่านก็ไถ่ออกมาเป็นภาษาไทย    เป็นภาษาลาว  ภาาอีสาน   ต้องไถ่ออกมา    เราจะไปสวดจากต้นฉบับไม่ได้   มันเป็นอันตรายท่านก็เลยไถ่ออกมาทำเป็นเล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ไล่ขยับออกมาเรื่อย ๆ จากหลวงปู่โมคคัลลานะ    สมเด็จลุนไถ่ออกมาเป็นทอดๆมันก็อ่อนลง    บางคนบอกว่าอยากได้ตัวจริงต้นฉบับจริง    จะอ่านออกหรือเป็นภาษาพระพุทธองค์มันอ่านไม่ได้    มันต้องไถ่ออกมาทีละขั้นตอนคัดลอกออกมาไล่ออกมาเรื่อย ๆ   เมื่อเรามาอ่านก็จะไม่มีภัยอันตราย    บางคนบ้า ๆหน่อยบอกว่าอยากให้มันเป็นดู    มันจะเกิดอะไรขึ้น   เวลามันเกิดเรื่องมาทำอย่างไร    ไม่มีปัญญาจะแก้ไข    เรื่องน้ำท่วมก็เหมือนกันอยากให้น้ำมันท่วมดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น    จะอยู่กันอย่างไร    จะทำกันอย่างไร   มันจะแน่แค่ไหน    แน่ไม่แน่ก็ท่วมให้ดูแล้ว    พอถึงเวลาน้ำลดลงต่อไปก็จะ
เกิดโรคห่าระบาด    คนเป็นโรคพุพองเน่าเปื่อย    โรคระบาดท้องร่วง  ตาแดงฯลฯ   พวกเป็ดพวกไก่ตายมากกว่าคน    เห็นไหมตอนนี้คนวิ่งหนีน้ำท่วมออกจากกรุงเทพฯ หมด    พอน้ำลดจะกลับบ้านก็ไปเจอกับโรคห่าระบาด   ผลสุดท้ายก็กลับออกจากกรุงเทพฯอีก ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง    จนกรุงเทพฯเหลือแต่คอนกรีต เหลือแต่ดิน ไป ๆ มา ๆคอนโดฯ ก็เอียงล้มระเนระนาด    เดี๋ยวก็คลื่นถล่ม    ลมพายุพัดแรง   ต่อมาเมื่อหมดโรคระบาดลมก็จะแรง    มีลมเกิดขึ้นลมมาพัดปัดเป่าโรคระบาดออกไป    เมื่อโรคระบาดหมดสิ้นไปก็เกิดโคลนถล่ม    จนกว่าที่พวกเราจะมารองรับมาเสริมมาสร้าง    เราก็มาสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อพระโตโคตะมะเผยแผ่ประกาศพระศาสนา    มารองรับถวายงาน    ถ้าเราสร้างถวายได้เราก็ได้รับความสงบ   ร่มเย็น   เกิดเป็นโลกใหม่   ถ้าเราไม่ทำระวังบ้านก็จะไม่มีอยู่    ไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั้งโลกเลยแหละ   พระมหากษัตริย์ไทยมีพระองค์เดียวในโลกที่อาศัยบารมีกษัตริย์ค้ำจุนโลกทั้ง โลก    เป็นบารมีของพระมหากษัตริย์   ราชวงศ์ค้ำแผ่นดินทั้งโลกอยู่ได้   คนไม่เชื่อจะได้เห็น    คนจะไหลขึ้นมาทางอีสานต่อไปก็จะได้เห็นว่ามันมีตำนานมาอย่างไร    ภายใน ๔ – ๑๐ ปีต่อไปนี้เราจะได้เห็นกัน