พระสรีรังคารธาตุ

     หลวงพ่อภรังสี  ได้ปรารภให้ผู้ใกล้ชิดฟังอยุ่เสมอว่า  พระบรมสารีริกธาตุพระสรีรังคาร  ถูกอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้อง ขวาล้วนเป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์เอก  เพราะมีขนาดใหญ่กว่าพระบรมสารีริกธาตุทั่วๆไป  พระเทวจักร กิตติโก  ได้นำไปซ้อนไว้ที่ปราสาทหินศาลพระพรหม พร้อมๆกับพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา  โดยมีเทวยักษ์อาสาเป็นผู้ดูแลและจะเสด็จจากปราสาทหินศาลพระพรหม  มาสู่วัดภูพลานสูงเช่นเดียวกับพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาที่ เสด็จมาก่อนหน้านี้แล้วต่อมา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๓๐ น.   พระบรมสารีริกธาตุสรีรังคาร  ได้เสด็จมาบริเวณหน้าพระพุทธรูปพระสังกัจจายน์  ที่วัดภูพลานสูง  ในเบื้องต้น  หลวงพ่อภรังสีได้อัญเชิญเสด็จมาไว้ที่กุฏิและได้พาคณะศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆา ราวาสร่วมกันถวายการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ   ต่อจากนั้นจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสรีรังคาร  ขึ้นประดิษฐานในบุษบกบนศาลาวิบูลธรรมธาดานุสรณ์