พิธีเทปูนหล่อเสาเอกพระพุทธรูปนอน และพิธีวางศิลาฤกษ์ ” พระธาตุเจดีย์ จุลมณี “

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมีร่วมกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง
ในการประกอบพิธีเทปูนหล่อเสาเอกพระพุทธรูปนอน ความยาวประมาณ ๕๐ เมตร ( จำนวน ๓ เสา ) และพิธีวางศิลาฤกษ์ ” พระธาตุเจดีย์ จุลมณี ”
ณ ” ผาผึ้ง ” หน้าผาประวัติศาสตร์พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ” วังพระนิพพาน “วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘