เรียนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธา.. ร่วมกันร้อยดวงใจเทปูนหล่อพระ ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ๒๕ ~ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เรียนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธา.. ร่วมกันร้อยดวงใจเทปูนหล่อพระ ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕ เมตร
ณ วัดป่าลำฉมวก บ้านโคกพวง ต.ลุงประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕ ~ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

๛ ด้วยหัวใจศิวิไลซ์ ๛