ลูกศิษย์ถวายต้นจันผา

ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ถวายต้นจันผา เพื่อประดับสวนหย่อมป้าย