วัดพระธาตุแสนคำฟู

วัดพระธาตุแสนคำฟู บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ติดชายแดนแม่น้ำโขง ไทย – ลาว แห่งนี้มีตำนานนานนับพันปี
เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเกศา และมี อุโบสถเรือหงษ์ที่น่าจะสวยงามที่สุดในภาคเหนือได้รับการประกาศพระเกียรติคุณแด่พระจอมมุนี ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในยุค ศิวิไลซ์ โดยพระเดชพระคุณ พระอาจารย์ พรชัย ฐิตชโย
สัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ แห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ

Photos&Reports by Remunee Thu 12 Feb 2015