วันวิสาขบูชาที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันวิสาขบูชาที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลาเที่ยงครึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีถวายน้ำสรง ๛ พระสุริยะธาตุ ๛

พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์