ศิวิไลซ์ ทัวร์.. Civilize tour..

ศิวิไลซ์ ทัวร์..
Civilize tour..

เรียนเชิญเจริญพร…
ท่านพุทธศาสนิกชน
ผู้ที่สนใจเดินทางไปจาริกบุญที่ประเทศอินเดีย
หรือมีความประสงค์ที่จะไปบรรพชาอุปสมบทที่ดินแดนพุทธภูมิ

เดินทางระหว่างวันที่ 3~12 มกราคม พ.ศ.2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่..
พระนพสิทธิ์ กิตฺติญาโณ
Mobile ; 0959399519
มีถิ่นพำนักอยู่ที่..
วัดภูพลานสูง
อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

Tours zivilisierte ..
Zivilisiere Tour ..

CHAROENPORN eingeladen …
Sie Buddhisten
Wer daran interessiert ist, eine Wallfahrt nach Indien zu verdienen.
Oder beabsichtigen, in das Land der buddhistischen Ordination Ordination zu gehen.
Reisen Sie zwischen 3 bis 12. Januar 2016

tour1 tour2 tour3 tour4 tour5 tour6

tour8