” สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ “

” สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ ” ที่จำลองมาจากเมืองนาลันทา ประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าหนองโดน ศิวิไลซ์ ชัยโย บ้านนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี