สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

ในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทางวัดภูพลานสูงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาให้พุทธนิกชนได้ร่วมสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต