สำลีรองพระบรมสารีริกธาตุ ( สุริยะธาตุ ) จากวัดภูพลานสูง

สำลีรองพระบรมสารีริกธาตุ ( สุริยะธาตุ ) จากวัดภูพลานสูง
พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานไข่ปลา , พระธาตุและวัตถุมงคลต่างๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระเศียร ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น