หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับโอกาสที่หาได้ยาก ที่นี่..

หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับโอกาสที่หาได้ยาก ที่นี่.. เท่านั้น..
เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ในพระธรรม ได้สดับตรับฟังแก่นพระธรรมแบบเข้มๆ เค็มๆ และแทงทะลุ
ของสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ แห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ พระอาจารย์ พรชัย ฐิตชโย ครูบาอาจารย์ทางธรรมรูปแรกในชีวิตของข้าพเจ้า

หมายเหตุ: ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ กว่ารูป ทุกๆวัน