หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๐

สำนักสงฆ์ดงคำไผ่ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ หล่อเมื่อ วันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕