หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๒

วัดป่าธรรมะมงคล บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสิน อำนวยการโดย พระอาจารย์พล โกมโล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมะมงคล หล่อเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕