หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๓

วัดป่าโคกสุวรรณ ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พระอธิการอุทัย ทีปวังโส เจ้าอาวาส โทร. 087-946-9987