หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๔

วัดป่าหนองพี่น้อง ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อำนวยการโดย พระอธิการขวัญธเนตร ศิริภัทโธ เจ้าอาวาส โทร. 084-743-6784