หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๕

วัดป่าคำอ้อ ตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี อำนวยการโดย พระครูสถิตธรรมนาถ เจ้าอาวาส โทร.087-860-1221