หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๖

วัดสหมิตร บ้านปากห้วย ต.หนองผิอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หล่อเมื่อ วันที่ ๒๖ ก.พ. – ๓ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕