หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๗

วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาส หล่อเมื่อ วันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕