หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๘

วัดขุนหาญใต้ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หล่อเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕