หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๙

วัดศรีเจริญ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑรึก จังหวดอุบลราชธานี หล่อเมื่อ วันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕