หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๑

วัดนิโศการาม บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หล่อเมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕