หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๓

วัดศรีบุญเรือง ตำบลโนนโหนน อำเภอวาริน จังหวัดอุบลราชธานี หล่อเมื่อวันที่ …….