หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๔

วัดจำนัน บ้านจำนัน ตำบลสวยกล้วย อำเภอกัณทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หล่อเมื่อวันที่ ……..