หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๕

วัดโคกเครือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิน หล่อเมื่อวันที่ ………