หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๖

วัดท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หล่อเมื่อ วันที่ ๒๐ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖