หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๗

วัดสหัสสขันธ์ อำเภอสหัสสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ หล่อเมื่อ วันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖