หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๘

วัดป่าจาริกธรรม ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด หล่อเมื่อ วันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖