หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๙

วัดกู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว จังหวัดกำแพงเพรช หล่อเมื่อวันที่ ๒๕๕๖