หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓๐

วัดเขาวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร หล่อเมื่อวัที่ ………