หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓๑

วัดสวนปอ ตำบนหินโคก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา หล่อเมื่อ วันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖