หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓๒

วัดหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หล่อเมื่อ วันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖