หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓๓-๓๔

วัดขุนหาญใต้ อำเภอขุนหาญใต้ จังหวัดศรีสะเกษ หล่อเมื่อ วันที่ ๗ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖