หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓๕

วัดชำโพธิ์ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หล่อเมื่อ วันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖