หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๔

วัดป่าน้ำเที่ยง บ้านหัวดอน-ทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระอาจารย์พิสุทธิ์ ปสุโต รักษาการเจ้าอาวาสหล่อเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔