หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๕

วัดพระธาตุนครแสนเมือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระครูธรรมธรภรังสี เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง หล่อเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔