หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๘

วัดพระธาตุนครแสนคำ ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระครูธรรมธรภรังสี เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง หล่อเมื่อวันที่ ๒๓ -๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔