หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๙

วัดเสนาวงศ์ บ้านท่าปังมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นประธาน หล่อเมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕