หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒

วัดป่าห้วยเดื่อ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อำนวยการโดย พระครูสมุห์ ชัยรัตน์ ภูริปัญโญ (หลวงปู่มุนีน้อย) เจ้าอาวาส หล่อเมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔