หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระอาจารย์พรหม วิสุทธิญาโณ เจ้าอาวาส หล่อเมื่อวันที่ ๒๓- ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔