” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” จ.ขอนแก่น

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้.. สำหรับการประกอบพิธีเทปูนหล่อพระ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๖๐ เมตร
ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ประธานโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวงฯ เป็นประธาน
พร้อมด้วยพระมหาสวัสดิ์ สัจจะวาที เจ้าอาวาส ได้ร่วมกันนำพาสาธุชนในการสร้างสมบารมีในครั้งนี้